Komenda Hufca informuje, że w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2016 organizuje jeden własny turnus

...

 

 

 

 

W dniu 16 grudnia 2016 r. w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we

...

Dnia 16 grudnia 2017 r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii

...

 

 

 

 

 

 

 

 

W 150 rocznicę urodzin wielkiego polskiego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla Władysława

...

 

 

 

 

 

Zuchy !

Druhny i druhowie !

Komenda Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego im. Aleksego Dawidowskiego

...