Dnia 16 grudnia 2017 r. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii

...

 

 

 

 

 

 

 

 

W 150 rocznicę urodzin wielkiego polskiego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla Władysława

...

 

 

 

 

 

Zuchy !

Druhny i druhowie !

Komenda Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego im. Aleksego Dawidowskiego

...

 

 

Organizator: 

Zespół Kadry Kształcącej Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego

 

Czas trwania kursu: 45h

...

  

Jeszcze jest możliwość wyjazdu na obóz w Stanicy Obozowej naszego Hufca w Międzywodziu na Wyspie

...