Komenda Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego informuje wszystkich zakwalifikowanych na turnus obozowy

...

 

 

 

 

 

 

Wyjazd uczestników II turnusu (11-23.08.2018 r.) na obóz w Międzywodziu

Zbiórka sobota -

...

Druhny i druhowie!

Harcerki, harcerze i drużynowi drużyn harcerskich, starszoharcerskich i

...

Zwołuję kolejne spotkanie drużynowych:

 

14 września 2015 r. godz. 1500 w lokalu Lokalnego Ośrodka

...

Przypominamy:

Zbiórka wyborcza III Rejonu Hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej, odbędzie się w dniu 30 września

...