Wjazd po Betlejemskie Światło Pokoju do Wiednia

Druhny i druhowie, zapisani na wyjazd !

Komenda Hufca informuje, że osoby wpisane na listę uczestników wyjazdu do Wiednia na europejskie przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju zobowiązane są dopełnić niezbędnych formalności celem potwierdzenia swego wyjazdu:

  1. Wpłacić wpisowe (I rata) na wyjazd do dnia 20 października 2016 r. w wysokości150,00 zł (sto pięćdziesiąt zł) do Komendanta Hufca lub druhny pwd. Agnieszki Brzdąk (Biuro Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski", ul. Wiśniowa 23; Włoszczowa) w ostateczności pieniądze można wpłać Druhowi Komendantowi na Biwaku w Szczekocinach w dniu 21 października 2016 r.

  2. Wpłacić do Komendanta Hufca lub druhny pwd. Agnieszki Brzdąk (Biuro Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski", ul. Wiśniowa 23; Włoszczowa) II ratę bezwzględnie do dnia 20 listopada 2016 r. w wysokości 200,00 zł (dwieście zł).   

  3. Bezwzględnie zabezpieczyć sobie na wyjazd dowód osobisty lub paszport.

Dopełnienie tych formalności spowoduje, że bez problemów uda się wyjazd do Wiednia.

Liczymy na wszystkich.

Czuwaj !

Komenda Hufca