E-kartka z okazji DMB 2017 dla Naczelnictwa Poczt Harcerskich ZHP