Oddaj 1% podatku na rzecz naszego Hufca

Prosimy członków ZHP z naszego Hufca, przyjaciół Hufca i ich znajomych o przekazanie w ramach rozliczenia PIT 1% podatku na naszą działalność statutową.