Wyjazd uczestników obozu ze Szczekocin do Międzywodzia

Uczestnicy obozu w Międzywodziu w terminie 25 czerwca do 6 lipca 2017 r. nastąpi Busem o godz. 6.30.

Zbiórka przed wyjazdem w dniu 25 czerwca 2017 r. o godz. 6.15 przed budynkiem Domu Kultury w Szczekocinach (siedziba Hufca), ul. Krakowska 23 (od strony wjazdu do remizy OSP). Prosimy o punktualne przybycie na wskazaną godzinę zbiórki celem zapakowania bagaży oraz sprawdzenia spełnienia przez uczestników wszystkich zobowiązań związanych z wyjazdem. Bus wyrusza punktualnie o godz. 6.30 celem przewiezienia na dworzec PKP Włoszczowa Północ we Włoszczowie (pociąg nie poczeka).

Przypominam o zabraniu ważnej legitymacji szkolnej przez uczniów (ważnej tzn. podbitej ważności do dni 30 września 2017 r. na odwrocie legitymacji) pod rygorem obciążenia rodziców/prawnych opiekunów kosztami mandatu karnego uiszczonego przez organizatora na rzecz przewoźnika IC PKP.

Czuwaj!

Z-ca Komendanta Hufca ZHP

Szczekocińsko-Włoszczowskiego

im. Aleksego Dawidowskiego ps. ALEK

hm. Roman Kaczmarek