Już 73 lata…

Dnia 1 sierpnia mija 73. rocznica wybuchu jednego z najtragiczniejszych zrywów narodowych – Powstania Warszawskiego. Pamięć o tych tragicznych, ale heroicznych 63 dniach niemal samotnej walki powinna zawsze pozostać w naszej tradycji.

My jako członkowie ZHP, zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego im. Aleksego Dawidowskiego ps. ALEK szczególnie powinniśmy pamiętać o tej harcerskiej wojennej historii. To między innymi bohater naszego Hufca, ALEK, był członkiem konspiracyjnego harcerstwa – Szarych Szeregów, działał w ich Szkołach Bojowych.

Wychowankowie z jego warszawskiego hufca walczyli w batalionach harcerskich „Zośka” i „Parasol”, a ich plutony nosiły imiona „Alka” i „Rudego”.

Zadania działań w zakresie walki o wyzwolenie spod hitlerowskiego najeźdźcy postawiła im organizacja. Opracowana przez Aleksandra Kamińskiego ps. KAMYK koncepcja „Dziś -Jutro – Pojutrze” miała na celu wychowanie polskiej młodzieży w okresie okupacji niemieckiej w ideałach braterstwa i służby.

·  „Dziś” – oznaczało bieżącą walkę zbrojną, działanie w konspiracji, mały sabotaż i dywersję jak wysadzanie mostów, pociągów, odbijanie więźniów, a także wykonywanie wyroków na Niemcach oraz ich kolaborantach realizowane przez Grupy Szturmowe.

·  „Jutro” – oznaczało przygotowania do otwartej jawnej walki zbrojnej z okupantem w ogólnonarodowym powstaniu kończącym okupację. Do zadań na „Jutro” należały szkolenia wojskowe, takie jak „KDK” (Kurs Dowódców Kompanii), „Agrykola” (kurs podchorążych), a także wszelkie szkolenia saperskie, motorowe czy spadochronowe.

·  „Pojutrze” – oznaczało pracę w wolnej Polsce oraz odbudowę zniszczonego kraju po wojnie. Temu celowi służyła nauka w ramach tajnych kompletów w podziemnych szkołach, obejmująca nauczanie od gimnazjum do studiów wyższych, przygotowująca młodzież do odbudowy wolnej Polski. Szczególny nacisk kładziono na kształcenie na kierunkach technicznych i administracyjnych. Szare Szeregi miały wykształcić powojenną elitę przywódczą, która mogłaby pokierować krajem.

Niestety ofiara krwi w powstaniu i represje po wojnie nie pozwoliły na pełną realizację celu „Pojutrze”

Czcząc Powstańców Warszawskich, składamy również hołd włoszczowskim członkom Szarych Szeregów, których upamiętnia pomnik przy ul. Wiśniowej k. Domu Kultury. Złóżmy choć bukiet polnych kwiatów pod pomnikami na ul. Wiśniowej i Placu M. Tarchalskiego we Włoszczowie.

Czuwaj!

hm. Roman Kaczmarek

Z-ca Komendanta Hufca,

Naczelnik PH 158 „Ósemka”

 

Tutaj obejrzyj stworzony na tę okazję film.