Piosenki związane terenem naszej Chorągwi

1. "Świętokrzyskie jakie cudne"

teledysk - https://www.youtube.com/watch?v=dd0auOyi-Gw 

tekst - 
Refren: 
Świętokrzyskie jakie cudne,
gdzie jest drugi taki kraj, 
tu przeżyjesz chwile cudne,
tu przeżyjesz życia raj.
Świętokrzyskie jakie cudne,
hen, od Wisły, aż do gór.
Tu miłość znajdziesz bracie,            
Żeromskiemu szumi bór.  
                    Niebo błękitne nad nami,          
                    wokoło góry i las,
                    słońce się do nas uśmiecha,
                    śmieje się cały czas.
                    Gdy noc zapada na ziemię
                    i mrokiem otula świat.
                    Gwiazdki migocą figlarnie,
                    jedna z nich szczęście Ci da.
Refren:  Świętokrzyskie jakie cudne…
                   Jakże nie kochać tej ziemi,
                   gdy serce się do niej rwie,
                   wszystko tu swojskie i bliskie
                   i tutaj wracać się chce.
                   Bo gdzie Ci będzie tak dobrze,
                   tak lekko, radośnie i miło,
                   gdzie swojsko złoci się zboże,
                   bo gdzieżby tak cudnie się żyło.
Refren:  Świętokrzyskie jakie cudne…
                   Harcerz z harcerką ze wzgórza,
                   patrzą na góry i las.
                   Słońce się w górach zanurza,
                   nadchodzi zmierzch, powiał chłód.
                   Od ogniska do namiotu,
                   trzeba wracać, pora, czas,
                   już nadchodzi nocka bliska,
                   świętokrzyskie żegna was.
Refren:  Świętokrzyskie jakie cudne…
 

2. "Łysica"

teledysk - https://www.youtube.com/watch?v=lheRge_Sty4 

tekst - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1606406339575444&id=1593585147524230 

4. "Przy ognisku długo, baj , baj,  baj..."

teledysk - https://www.cda.pl/video/12016885f/vfilm 

tekst - http://piosenkiharcerskie.eddu.me/przy-ognisku-dlugo-baj-baj-baj/ 

5. "Do gór, Świętokrzyskich Gór..."

teledysk - https://www.cda.pl/video/1200418c3/vfilm  

tekst - http://piosenkiharcerskie.eddu.me/do-gor-swietokrzyskich/ 

6. "Krajka"

teledysk - https://www.youtube.com/watch?v=vRhcqcVOm80 

tekst - http://piosenkiharcerskie.eddu.me/krajka/ 

7. "Ballada rajdowa"

teledysk - https://www.youtube.com/watch?v=x5K7BDhBGFo 

tekst - http://piosenkiharcerskie.eddu.me/ballada-rajdowa/