Jeszcze jest możliwość wyjazdu na obóz w Stanicy Obozowej naszego Hufca w Międzywodziu na Wyspie

...

 

 

Zuchy!

Druhny i Druhowie!

Od 2 maja 2015 r. Komenda Hufca, wraz z Lokalną Grupą działania "Region

...

W zakładce POBIERZ można już pobrać karty kwalifikacyjne na obóz wg ścieżki "Harcerska Akcja

...

Proponujemy Wam zuchy, druhny i druhowie historię tamtych dni w formie faktów, będziemy dokładać

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty na obóz w Międzywodziu w ramach akcji Letniej HAL 2017 są jeszcze dostępne.

Kliknij T U T A

...