Zwołuję kolejne spotkanie drużynowych:

 

14 września 2015 r. godz. 1500 w lokalu Lokalnego Ośrodka

...

Przypominamy:

Zbiórka wyborcza III Rejonu Hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej, odbędzie się w dniu 30 września

...

Druhny i druhowie!

Komendant Hufca rozkazem L. 10/2015 zwołał na dzień 28.11.2015 r. na godz.

...

Wyjątek z  Rozkazu Komendanta Hufca L. 10/2017 z dnia  23 października 2017 r.:
 
"1.  Zarządzenia i

...

Czuwaj!

Pragnę poinformować, że w dniach 26 – 28 maja 2017 roku odbędzie się ogólnopolski Zlot

...