Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Hufca

Druhny i druhowie!

Komendant Hufca rozkazem L. 10/2015 zwołał na dzień 28.11.2015 r. na godz. 10,00 do Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Szczekociny, ul. Krakowska 23,  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego.  W cytowanym rozkazie zamieścił również listę osób z czynnym prawem wyborczym.

hm. Roman Kaczmarek

Z-ca Komendanta Hufca