Biwak "Majówka Europejska"

Biwak odwołany ze względu na małą liczbę zgłoszeń.

Pozostaje uczestnictwo zgłoszonych w Paradzie Schumana.

Komenda Hufca