Odprawa Kadry Obozowej

Zapraszamy na spotkanie kadry obozowej pełniącej obowiązki na stanicy Hufca w Międzywodziu w ramach HAL 2016.

Odprawa odbędzie się w lokalu Komendy Hufca w Szczekocinach przy ul. Krakowskiej 23 dnia 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1700 .

Kadra wychowawcza niebędąca nauczycielami czynnymi zobowiązana jest przywieźć na odprawę wydane przez Sąd Okręgowy zaświadczenie o niekaralności dla celów pełnienia funkcji na placówce wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Czynni nauczyciele dostarczają w tym dniu zaświadczenie o zatrudnieniu w Placówce Oświatowej dla dzieci i młodzieży.

Obecność członków kadry obowiązkowa.

 

Komenda Hufca