Odprawy Drużynowych

Zapraszamy drużynowych gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych na odprawę w jednym z dwu terminów:

1 września 2016 r. (czwartek) g. 1500 - Komenda Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego ul. Krakowska 23, Szczekociny

2 września 2016 r. (piątek) g. 1500 - lokal LGD "Region Włoszczowski" ul. Wiśniowa 23, Włoszczowa.

Ze względu na ważność omawianych spraw obecność na odprawie obowiązkowa.

Komenda Hufca