I Ogólnopolski Rajd Reymontowski - Kobiele Wielkie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

W 150 rocznicę urodzin wielkiego polskiego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla Władysława Stanisława Reymonta, ruszy Pierwszy Ogólnopolski Rajd Reymontowski. Przybywajcie z różnych stron do Kobiel Wielkich (województwo łódzkie, powiat radomszczański), miejsca urodzenia noblisty. Pokonując trasy piesze i rowerowe uczestnicy będą mogli poznać piękno polskiej ziemi, jej walory przyrodnicze, miejsca związane z naszą przeszłością i dziedzictwem, które tak barwnie opisywał Patron rajdu. Na zlot kończący rajd, organizatorzy zapraszają do parku w Kobielach Wielkich, gdzie autor "Chłopów" ma swoją ławeczkę oraz izbę pamięci.

Organizatorami powyższego rajdu są:

  • Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” we Włoszczowie
  • Gmina Kobiele Wielkie
  • ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Szczekocińsko-Włoszczowski im. Aleksego Dawidowskiego ps. ALEK
  • Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie
  • Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Wartą i Pilicą” w Radomsku

oraz współorganizatorami: Gmina Gidle, Gmina Kluczewsko, Gmina Ładzice, Gmina Radomsko, Gmina Włoszczowa, Gmina Żytno.

Regulamin Rajdu Reymontowskiego

Trasy rajdu

Karta zgłoszenia