"Nieść chętną pomoc bliźnim..."

Pomaganie bliźnim, to powinność każdego członka ZHP. Dla harcerzy i instruktorów wynikająca z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, a dla zuchów z punktu Prawa Zucha "Wszystkim z zuchem jest dobrze".

Zapraszam wszystkich członków naszego Hufca do udziału w czerwcowym wydarzeniu "Harcobieg"!

Szczegóły znajdziecie:

TUTAJ !

Zadbajcie o swój awans harcerski, wykonajcie zadanie jako krok do kolejnego stopnia harcerskiego lub sprawności, a także celem niekosztownej pomocy innym!

To zaproszenie kieruje do Was:

Z-ca Komendanta Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego im. Aleksego Dawidowskiego ps. ALEK