Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskiego

Wyjątek z  Rozkazu Komendanta Hufca L. 10/2017 z dnia  23 października 2017 r.:
 
"1.  Zarządzenia i informacje
1.1.Zarządzenia
1.1.1.  Zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Hufca na dzień 18.11.2017 o godzinie
11:00 w Domu Kultury we Włoszczowie przy ulicy Wiśniowej 19."

Przypominamy o tym ważnym dla naszego Hufca wydarzeniu.

Pełną wersję rozkazu, który zawiera też listę osób z czynnym prawem głosu znajdziecie TUTAJ!

Osoby te winny czynnie uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Poprawione i uzupełnione sprawozdanie z działalności Hufca za lata 2015-2017 możesz pobrać T U T A J !


O tym wszystkim przypomina i zaprasza na Zjazd:

hm. Roman Kaczmarek

Z-ca Komendanta Hufca

Regulamin obrad Zjazdu

Prządek obrad Zjazdu