Rozkaz specjalny Komendanta Hufca L. 1/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włoszczowa, dn. 18 listopada 2018 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant

Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego

im. Aleksego Dawidowskiego ps. ALEK

we Włoszczowie

 

 

Rozkaz Specjalny L. 1/2018

Druhny i Druhowie!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, która okryła nas smutkiem, na Wieczną Wartę odszedł w dniu wczorajszym w wieku 89 lat hm. Jerzy Groszek, Komendant Hufca ZHP Włoszczowa im. Stefana Czarnieckiego w latach 1958 – 1968 oraz od marca do września 2002 r.

Wielokrotnie był członkiem Komendy Hufca ZHP Włoszczowa w tym kilkukrotnie zastępcą Komendanta Hufca. Również wielokrotnie pełnił obowiązki komendanta obozów i zgrupowań Hufca ZHP Włoszczowa. W latach 1958 – 1979 był członkiem kadry kursów instruktorskich Hufca ZHP Włoszczowa, a na wielu z nich był komendantem.

Członek Kręgu Instruktorów-Seniorów „Łysica – Hetman” we Włoszczowie i z jego ramienia przewodniczył Radzie Kręgów Instruktorów-Seniorów „Łysica” Kieleckiej Chorągwi ZHP. To również nauczyciel i wychowawca młodzieży, były kierownik internatu i z-ca dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych we Włoszczowie (obecnie ZSP nr 2 we Włoszczowie), 1984-1988 radny Rady Narodowej Miasta i Gminy we Włoszczowie.

Druh Jerzy był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Odznaką Tysiąclecia, Odznaką „Za Zasługi dla Kielecczyzny”.     

Harcmistrza Jerzego Groszka zapamiętamy przede wszystkim jako sprawnego organizatora, społecznika i krzewiciela tradycji harcerskich w naszym regionie.

Druhny i Druhowie!

1. Zarządzam żałobę w Hufcu ZHP Szczekocińsko-Włoszczowskim, obowiązującą począwszy od dnia dzisiejszego przez najbliższe 7 dni.

2. Na Sztandarach harcerskich i proporcach drużyn polecam zawiesić kir.

3. Na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne przepaski.

 

Czuwaj!

 

(-) hm. Cezary Huć